ด่วน! รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน