คู่มือระบบ CIS

คู่มือประกอบการบรรยายเกี่ยวกับ CIS โดย งานพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้น้ำ กปภ.

ณ วันที่ 17-21 ธ.ค. 2561

สามารถ Download file ได้ที่นี่ครับ

Posted in 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, 6. กระบวนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | Leave a comment

BCP และ BCM

การบรรยายเกี่ยวกับ BCM และ BCP โดย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง กปภ.

ณ วันที่ 13 ก.ย. 2559

สามารถ Download file ได้ที่นี่ครับ

Posted in 1. กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 12. หมวดอื่นๆ, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง | Leave a comment

การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ

การบรรยายเกี่ยวกับการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ โดย นาย อาคม นามเทพ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4

ณ วันที่ 26 ก.ค. 2559

Slide ประกอบการบรรยาย ->  นำเสนอ การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ

ผังการจัดประเภทผู้ใช้น้ำได้มีการกำหนดไว้ในไฟล์แนบ ->  แผนผังการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ

เอกสารประกอบ ได้แก่ ->  ระเบียบคู่มือ จัดประเภท  , ผังการทำงาน , เอกสารประกอบ(ในส่วนของระเบียบ ข้อบังคับ)
สิ่งที่ควรระวัง ->  สิ่งที่ต้องเรียนรู้ จากคู่มือจัดประเภท ปี 45

ไฟล์เสียงการอบบรม ->  เสียงบันทึกการอบรม

Posted in 12. หมวดอื่นๆ, 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบ | Leave a comment

ขั้นตอนการเข้าทดสอบความรู้ WSP


แบบทดสอบความรู้ โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

Posted in 3. กระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ | Leave a comment

แนวทางการดำเนินงาน WSP ของ กปภ.

Posted in 3. กระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ | Leave a comment

Water Safety Plan (WSP) คืออะไร

Posted in 3. กระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ | Leave a comment

Windows XP ระบบปฏิบัติการอมตะยอดนิยม หมดอายุ !!!

Windows XP ระบบปฏิบัติการอมตะยอดนิยมตลอดกาลของไมโครซอฟท์ จะหมดอายุในวันที่ 8 เมษายนนี้

ระบบปฏิบัติการหมดอายุ?

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป Windows XP จะยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกประการ แต่ไมโครซอฟท์จะไม่ออกแพตช์แก้ปัญหาความปลอดภัยให้กับ Windows XP อีกแล้ว

นั่นแปลว่าใครที่ใช้ Windows XP อยู่ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม แต่ต้องระวังไวรัส มัลแวร์ โทรจันต่างๆ กันเอง ใช้คอมฯอยู่เฉยๆ ไม่ได้เข้าเว็บไซต์อันตรายอะไรก็ “อาจ” ติดมัลแวร์ได้ เหตุเพราะผู้สร้างมัลแวร์พวกนี้รู้ช่องโหว่ (ที่ไมโครซอฟท์ประกาศแล้วว่าไม่อุด) และจงใจสร้างมัลแวร์มาโจมตีเครื่องของผู้ใช้งานโดยเฉพาะ
Continue reading

Posted in 9. กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | Leave a comment

“Heartbleed” วายร้ายโลกไอที

Bug ร้าย “Heartbleed” โจมตี หวั่นข้อมูลและรหัสต่างๆ ของผู้ใช้โซเชียล-อีเมล์-ธุรกรรมออนไลน์ ไม่ปลอดภัย แนะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เพื่อความปลอดภัย…
Continue reading

Posted in 9. กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | Leave a comment

คู่มือการใช้งานระบบ PWA Mail ใหม่

Continue reading

Posted in 9. กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | Leave a comment

ระบบ Conference ของ กปภ.ข.1

Continue reading

Posted in 9. กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | Leave a comment