ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

This entry was posted in 1. กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 10. กระบวนบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน, 11. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, 12. หมวดอื่นๆ, 2. กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ, 3. กระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ, 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, 6. กระบวนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, 7. กระบวนการวางแผน ออกแบบและก่อสร้าง ระบบประปา, 8. กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 9. กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, Open source software, SAP Technical School, กฎหมาย, ควบคุมภายใน, ตรวจสอบ, บริหารความเสี่ยง. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น