คู่มือระบบ CIS

คู่มือประกอบการบรรยายเกี่ยวกับ CIS โดย งานพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้น้ำ กปภ.

ณ วันที่ 17-21 ธ.ค. 2561

สามารถ Download file ได้ที่นี่ครับ

This entry was posted in 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, 6. กระบวนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า. Bookmark the permalink.