การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ (2562)

การบรรยายเกี่ยวกับการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ โดย นาย อาคม นามเทพ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4

ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562

Slide ประกอบการบรรยาย -> นำเสนอ การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ

เอกสารประกอบ ได้แก่ -> ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภท จัดประเภท , ตอบหารือ-หารือ จัดประเภท , ผังการจัดประเภท

This entry was posted in 12. หมวดอื่นๆ, 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบ. Bookmark the permalink.