การฝึกอบรมหัวข้อเทคนิตการจัดทำ TOR การพิจารณาผลการเสนอราคา การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา (2563)

การฝึกอบรมหัวข้อเทคนิตการจัดทำ TOR การพิจารณาผลการเสนอราคา การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา (2563)
โดย นาย มนูญ ปานอุทัย
วันที่ 20 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิกาค เขต 1
เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถดาว์นโหลดได้ที่ -> เอกสารประกอบการบรรยาย
วีดีโอประกอบการบรรยาย สามารถดาว์นโหลดได้ที่ -> วีดีโอประกอบการบรรยาย

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.