หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูล ณ วันที่
คณะผู้บริหาร
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นายวิทยา สามสุวรรณ
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5818-9 ต่อ 202

นายสุรวัฒน์ พลมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5818-9 ต่อ 204

ผู้อำนวยการกอง


นายประยูร ศิรธนาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5818-9 ต่อ 112

นายโอฤทธิ์ นักธรรม
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5818-9 ต่อ 406

นายสุธา สุนทรนันท์
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5818-9 ต่อ 306

นางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5818-9 ต่อ 133

นางสาวกุลดา ศรีญาณลักษณ์
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5818-9 ต่อ 111

นางอุไรวรรณ ปุณยาเดช
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5818-9 ต่อ 113

ข้อมูลผู้จัดการ กปภ.สาขา เขต 1
จังหวัดชลบุรี


นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ : 038-274865-6

นายรัตนัย แสงสว่าง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-443710

นายชาตรี ฉิมนุมาศ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
เบอร์โทรศัพท์ : 038-461042, 038-462973

นายจตุพร อิ่มสำราญ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-311131

นายนิกร หมวกสีปาน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-350447-8

นายชัยทัช อิ้ดแสง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ : 038-222461-4

จังหวัดฉะเชิงเทรา


นายบรรจง ศรีสุข
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-511133

นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางประกง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-538339

นายสมโภชน์ สะมะโน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 038-541153

นายชยพล พาแพง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 038-551151

จังหวัดระยอง


นายไพฑูรย์ อรชร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611116, 038-615276

นายปราโมทย์ ฉันทะ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-601292, 038-604758, 038-602008

นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
เบอร์โทรศัพท์ : 038-661244

จังหวัดจันทบุรี


นายจิรพงค์ แสวงการ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 039-311126

นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 039-441660

จังหวัดตราด


นายสรายุทธ ทองเหี่ยง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 039-520416

นายศักดิกร เชื้อแพ่ง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 039-513490

จังหวัดสระแก้ว


นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 037-242705

นายมานะ ทองน้อยยิ่ง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 037-261405

นายสกล ถุงทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 037-231133

จังหวัดปราจีนบุรี


นายอนันต์ เรศจะโปะ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 037-482234-5

นายชัยวัฒน์ พูลรอด
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 037-280525
เลื่อนขึ้นข้างบน