หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เลือกกปภ.สาขา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 942,616 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,433,760 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 34,527,964 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 33,051,923 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 24,561,908 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 2565 จากฐานข้อมูลระบบ MIS กปภ.ข.1

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้น้ำ

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2565924,087926,958929,552933,806936,499939,862942,616
ปีงบประมาณ 2564881,253884,452887,599890,481893,759897,667901,081904,041908,053912,687917,671921,382
ปีงบประมาณ 2563837,260840,033842,854845,964849,756853,428857,775861,850866,703871,219875,904878,833

ข้อมูลสถิติน้ำผลิตจริง

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256533,537,93733,011,71133,989,74234,886,48531,842,26133,907,57434,527,964
ปีงบประมาณ 256431,772,19032,308,06733,652,36733,947,28731,498,46134,069,76434,015,26434,010,17634,032,51034,238,33334,380,61932,966,761
ปีงบประมาณ 256333,527,98432,377,92532,033,10932,391,44831,119,58532,340,90731,578,38331,912,57630,559,37731,907,71732,444,38432,387,422

ข้อมูลสถิติน้ำผลิตจ่าย

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256532,128,02431,867,99332,780,90033,862,96830,935,63332,649,73733,051,923
ปีงบประมาณ 256430,075,27630,797,48631,991,17132,529,04230,201,60332,556,93332,534,59532,421,86332,423,76132,562,41132,900,78831,844,949
ปีงบประมาณ 256330,773,56930,879,47130,564,06431,339,81230,001,15130,702,29930,360,13029,862,66828,699,88929,629,35630,851,92230,511,098

ข้อมูลสถิติน้ำจำหน่าย

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256521,884,05723,005,40822,942,00125,137,50923,924,71722,183,02224,561,908
ปีงบประมาณ 256421,614,60322,117,37722,504,59323,757,32522,561,24721,823,53824,592,95422,848,31123,801,11923,504,40223,515,21823,252,775
ปีงบประมาณ 256322,404,15023,669,23823,495,87224,608,59224,143,65823,365,03524,976,95623,184,86822,935,03222,033,35024,042,14922,099,733
เลื่อนขึ้นข้างบน