หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับองค์กร

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ข่าวสอบราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุน

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

แผนที่ตั้ง กปภ.

สถานที่ติดต่อ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

160 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 เบอร์โทรศัพท์: 038-275818-9 เบอร์โทรสาร: 038-275820

เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


เลื่อนขึ้นข้างบน